بیا به من نگاه کن...

 

بیا به من نگاه کن

 

که آسمان پرستاره ام

 

به من که گاه صاف و گاه

 

به زیر ابر پاره ام

 

بیا به من نگاه کن

 

که آب صاف رودخانه ام

 

همیشه با شتاب می روم

 

پر از صدا، پر از ترانه ام

 

بیا به من نگاه کن

 

به من که می چکم از

 

آسمان

 

به یاد غنچه و جوانه ها

 

به روی خاک می شوم

 

روان

 

بیا تو هم پر از ستاره باش

 

پر از صدا، پر از ترانه باش

 

ببار مثل من از آسمان

 

به یاد غنچه و جوانه باش

/ 42 نظر / 24 بازدید
نمایش نظرات قبلی
پسرک تنها

اپم اپم [گل]

سارا

زندگی شکستن سکوت است سالهاست که من سکوت را شکسته ام اگر زندگی خروش جویبار است سالهاست که من در چشمه ی جوشان زندگی جوشیده ام اما این نکته را فراموش نمی کنم که زندگی بی وفاست زندگی به من آموخت که چگونه اشک بریزم اما اشکانم به من نیاموخت که چگونه زندگی کنم

فرزانه

سلاااام سایه جوووووووون.. چطوری؟؟/ خوووووووووبی عزیز؟؟ چه خبرااااااااااااااااا؟؟؟؟؟؟![قلب]

miss arefe

آپم.... خوشحال میشم یه سر بزنی.... منتظرم

پسرک تنها

یــادم بــاشـــد ، امشب بعضی از آرزوهایم را دَم ِ در بگذارم تــا رفتگـــر ببــــرد ! بیچــاره او ما بقــی را هم نقــدا" بــا خود بــه گور می بـــرم ما بقــی همــان " آرزوی بــا تــو بودن " است نتــرس جانکم حتــی آرزوی ِ داشتنت را هم بــه کســی نمی دهم

سارا

سلام کجایی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ چرا جواب نمیدی جیگرررررررررررررررر؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟ ؟؟؟ ؟

miss arefe

این روزا دلت گرفته میدونم تموم دنیا واست سرابه میدونم توی اون سینه ی پاک و ناز تو غم توی دلت نشسته میدونم رفتنت واسم عذابه میدونم دیدنت واسم یه خوابه میدونم میدونم تو میری و من عاقبت میمونم تنها و بی کس میدونم

سارا

دیـــروز ، همیـــن حَـوالـــی زلـــزله ای آمــد... حـالا همـه حـالـَمــ را می پـُرسند !!! بـی خـبـر از اینـ ـکـه " مــَن" بـه ایـن لـرزیـدنـهـا سالهـاسـتــ کـه عـادتـــ کـَرده امـــ... بـه لـرزشـهای شـَدیدِ شـانه هایـَمــــ و تـَـرَکــ ــهای عمــیــقِ قــلــبــمـــ... امـّـا هنـوز " خـــوبَـــمـــ!!! "

سارا

دیـــروز ، همیـــن حَـوالـــی زلـــزله ای آمــد... حـالا همـه حـالـَمــ را می پـُرسند !!! بـی خـبـر از اینـ ـکـه " مــَن" بـه ایـن لـرزیـدنـهـا سالهـاسـتــ کـه عـادتـــ کـَرده امـــ... بـه لـرزشـهای شـَدیدِ شـانه هایـَمــــ و تـَـرَکــ ــهای عمــیــقِ قــلــبــمـــ... امـّـا هنـوز " خـــوبَـــمـــ!!! "

سارا

دیـــروز ، همیـــن حَـوالـــی زلـــزله ای آمــد... حـالا همـه حـالـَمــ را می پـُرسند !!! بـی خـبـر از اینـ ـکـه " مــَن" بـه ایـن لـرزیـدنـهـا سالهـاسـتــ کـه عـادتـــ کـَرده امـــ... بـه لـرزشـهای شـَدیدِ شـانه هایـَمــــ و تـَـرَکــ ــهای عمــیــقِ قــلــبــمـــ... امـّـا هنـوز " خـــوبَـــمـــ!!! "